Published On: Jue, Feb 20th, 2020

Katas del Karate

Katas del Karate

Katas del Karate

 

Katas del Shotokan

Katas avanzados del Karate Shotokan

 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Kanku Dai
 • Kanku Sho
 • Hangetsu
 • Goju Shi Ho Dai
 • Goju Shi Ho Sho
 • Enpi
 • Jion
 • Jiin
 • Jitte
 • Meikyo
 • Niju Shi
 • Wankan
 • Gankaku
 • Sochin
 • Chinte

Katas del Kyokushinkai

Katas básicos

Katas avanzados del Kyokushinkai

 • Kanku
 • Sushiho
 • Bassai Dai
 • Tekki sono ichi
 • Tekki sono ni
 • Tekki sono san
 • Gekisai Dai
 • Gekisai Sho
 • Tensho
 • Sanchin
 • Saifa (Saiha)
 • Seienchin
 • Seipai
 • Yantsu
 • Tsuki no kata
 • Garyu

Katas Wado Ryu

Katas Shito-Ryu

Técnicas del Karate

Siguenos en las Redes Sociales

 

 

About the Author

- Cinturón Negro en Karate, profesor de Inglés y Español en la Universidad Nacional de San Diego, California. Profesor Becado Fulbright.